Lunds universitet

Mona Sahlin till miljödag om hållbart byggande

Evenemang

19
APR
Stadshuset i Landskrona, rum 604, eller, Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund
 

Statsrådet Mona Sahlin besöker Lund och Landskrona under en miljödag som har hållbart byggande som tema.

Samhället står inför enorma utmaningar vad gäller klimatfrågan och byggnadssektorn står för en tredjedel av den totala energianvändningen och en tredjedel av det totala utsläppet av klimatgaser i Sverige.

Går det att styra byggnadsutvecklingen så att den blir mer miljövänlig och vad kan forskare, politiker och byggbranschen gemensamt göra för att uppnå resultat?

Under dagen berättar forskare vid Lunds universitet samt representanter från kommun och näringsliv om ambitionerna att bygga hållbart. Energi- och klimatfrågor diskuteras men även ekonomiska och sociala frågor som ingår i ett hållbarhetstänk. Konkreta exempel från Lund (Brunnshögsområdet) och Landskrona (Stationsområdet och Weibullsområdet) presenteras.

Vid Lunds universitet har nyligen en professur i ämnet Byggande och byggnader i ett hållbarhetsperspektiv blivit möjlig genom en donation på 10 miljoner. Professuren är den första i sitt slag och utgör grundstenen i ett nytt forum som bildats gemensamt av Lunds universitet, Lunds och Landskronas kommuner samt Region Skåne. Forumet kommer att verka som idébank och stimulera kunskapsuppbyggnad genom bland annat föredrag och seminarier och i förlängningen nya forskningsprojekt inom området.

Pressen är välkommen att delta på presskonferens, antingen i Landskrona eller i Lund.

Tid: Onsdagen den 19 april klockan 10.00
Plats: Stadshuset i Landskrona, rum 604

Tid: Onsdagen den 19 april klockan 11.45
Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund

Medverkande på presskonferensen: Statsrådet Mona Sahlin, professor Thomas B Johansson, chef för Internationella Miljöinstitutet, Hans Eliasson vd Svenska Hus Företagen AB, Landskronas kommunalråd Niklas Karlsson, Anders Tingvar, stadsbyggnadsdirektör i Lund samt universitetets rektor Göran Bexell.

För mer information kontakta: Carl Foung, utvecklingsdirektör på Internationella Miljöinstitutet.
Tel: 046-222 02 18
Mobil: 0708-567815

Anna Johansson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28