Sveriges Tandläkarförbund

Munnen är allas ansvar!

Evenemang

17
NOV
Öppen scen i hall A på dentalmässan Swedental, Stockholmsmässan, Älvsjö.
  -
Presentation och överlämning till SKL av ett tvärprofessionellt handlingsprogram för sköra äldres munhälsa. Handlingsprogrammet har tagits fram av Sveriges Tandläkarförbund i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Dietisternas Riksförbund, Svensk Sjuksköterskeförening samt Sveriges Tandhygienistförening.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget