Rikskonserter

Musikmöte om framtidsfrågor

Evenemang

08
SEP
Nybrokajen 11 i Stockholm
  -
Hur ser det framtida musiklivet ut i ett regionalt, kommunalt och nationellt perspektiv? Vilka är möjligheterna och vilka är hoten? Det är några av de frågor som ventileras under det stora musikmöte Rikskonserter håller på Nybrokajen 11 den 8 september. Inbjudna är ett hundratal företrädare för såväl institutionerna som de professionella musikliven. Men frågorna är långt fler när det gäller de framtida förutsättningarna för den skapande verksamheten inom musikområdet. Vem tar ansvar för utveckling och kvalitet i svenskt musikliv? Vilken är kulturens och estetikens roll i den obligatoriska skolan? Klart är att förutsättningarna för kulturlivet idag är helt annorlunda än för tio år sedan. Hur hitta en balans mellan att samtidigt främja utvecklingen för nya uttrycksformer och att ta ansvar för de musikformer som ingår i vårt kulturarv? Tid och plats: måndag 8 september kl 9-18 på Nybrokajen 11 i Stockholm Mer information: Ewa Egerbladh, Informationschef, 08 407 16 83