Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Närgången studie av långsiktigt familjeföretag i byggbranschen

Evenemang

30
SEP
SKF-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg
  -
Inbjudan till licentiatseminarium torsdag 30 september: Torsdag 30 september hålls ett seminarium på Handelshögskolan i Göteborg med anledning av en licentiatuppsats inom redovisning. Uppsatsen är baserad på en närgången studie av ett familjeföretag inom byggbranschen i Göteborg och hur dess ägares värderingar under flera decennier präglat både verksamheten i stort och hur man väljer att redovisa verksamheten. Inom redovisningsforskningen är det ovanligt med studier av enskilda mindre företag, men enligt handledaren professor Thomas Polesie finns det mycket att lära av den här typen av studier. Han påpekar att det i dagens Göteborg är särskilt intressant att det handlar om ett verkligt långsiktigt företag i byggbranschen. Han menar att företagets långsiktighet över tid har varit en framgångsrik strategi, men att den ibland har varit svår att hålla fast vid i ett affärsklimat som är allt annat än långsiktigt. Studien går 40 år tillbaka i tiden och inkluderar fastighetsinvesteringar baserade på och möjliggjorda av personliga värderingar och relationer med till exempel banker. Företaget som studerats är Ivar Kjellberg AB som i hög grad formats av Ivar Kjellberg vars far startade företaget 1932. Nu drivs företaget vidare av tredje generationen. Tid och plats för licentiatseminariet: Torsdagen den 30 september 2010, kl. 13.15. SKF-salen, Handelshögskolan Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg Författarens namn: Asgeir B. Torfason Licentiatuppsatsens titel: Investments in a long-term perspective – how a family company has built its assets Övrigt: Seminariet ska pågå till ca klockan 15.00. Ivar Kjellberg förväntas närvara vid seminariet. För ytterligare information kontakta: Professor Thomas Polesie, tel 031-786 1461, 0708-179029, thomas.polesie@handels.gu.se