Ability Partner

Nästa generation INTRANÄT

Evenemang

30
NOV
Stockholm
-

Sociala medier & interaktivitet | Hittbarhet & struktur | Samarbete & kunskapsdelning | Sälja intranätet internt & genomföra förändring

Välkommen till Ability Partners konferens, ”Nästa generation intranät”, som är späckad med nya praktikfall med det senaste inom intranät. Passa på att lyssna till hur några av de företag som kommit längst hanterat de mest aktuella utmaningarna just nu.

Våra fyra senaste konferenser inom intranät har fått 4,2 i snittbetyg* och 100% av deltagarna* rekommenderar någon annan att gå på ett evenemang arrangerat av Ability Partner.

Ur innehållet
• Hur du framgångsrikt integrerar sociala medier i intranätet och i den interna kommunikationen
• Uppgiftsbaserat intranät – användarbaserad struktur och navigering som åstadkommer ett effektivt, användbart och hittbart intranät
• Intranät i form av internt Facebook, bloggar, wikiwebbplatser och delar av intranätet i mobilen
• Business case: intranät och sociala samarbetsplattformar – hur du säljer in intranät och sociala medier till ledning, chefer och medarbetare
• Intranätstrategi – hur kan du arbeta med en långsiktig målbild för ditt intranät 2.0?
• Hur du förändrar kultur och vilja att dela med sig i de nya sociala kunskapsdelande samarbetsverktygen

Keynote Speaker
Jane McConnell, Specialist, Intranet Strategy

Moderator
Hanna Jonsson, Projektledare, Metamatrix

Övriga talare och praktikfall
Helene Åström, Head of Internal Communications, Securitas
Martin Belak, Ansvarig utveckling och innovation av interna IT-tjänster, Aftonbladet
Nathalie Tchorek, Chief Editor, Corporate Communications, Tele 2
Christine Cornelius, Manager Internal Communications, Ericsson
Sigrid Crafoord Dahlback, Webbredaktör, Tillväxtverket
Tommy Sollén, Utvecklingsansvarig Intranät och Ansvarig Sociala Medier, VisitSweden
Erica Jonsson, Projektledare, Eskilstuna kommun
Ralf Larsson, Intranet Director, Electrolux
Carlos García Timón, Information Management, SKF
Anders Berndtsson, Manager Web Applications & Search, SAAB
Cecilia Bergman, Intranätansvarig, B&B TOOLS

Workshop
Intranätstrategi - vägen mot intranät 2.0
Under ledning av Damra Muminovic, Sogeti

* Källa: Utvärderingsenkät från Intranätdagarna 2009 och 2010 samt Intranät 2.0 & verksamhetsportaler 2008 och 2009. Deltagarna fick bedöma konferenserna på en skala 1-5, där 1 är underkänd och 5 mycket bra.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget