Ability Partner

Nästa generation INTRANÄT

Evenemang

30
NOV
Stockholm
-
Sociala medier & interaktivitet | Hittbarhet & struktur | Samarbete & kunskapsdelning | Sälja intranätet internt & genomföra förändring Välkommen till Ability Partners konferens, ”Nästa generation intranät”, som är späckad med nya praktikfall med det senaste inom intranät. Passa på att lyssna till hur några av de företag som kommit längst hanterat de mest aktuella utmaningarna just nu. Våra fyra senaste konferenser inom intranät har fått 4,2 i snittbetyg* och 100% av deltagarna* rekommenderar någon annan att gå på ett evenemang arrangerat av Ability Partner. Ur innehållet • Hur du framgångsrikt integrerar sociala medier i intranätet och i den interna kommunikationen • Uppgiftsbaserat intranät – användarbaserad struktur och navigering som åstadkommer ett effektivt, användbart och hittbart intranät • Intranät i form av internt Facebook, bloggar, wikiwebbplatser och delar av intranätet i mobilen • Business case: intranät och sociala samarbetsplattformar – hur du säljer in intranät och sociala medier till ledning, chefer och medarbetare • Intranätstrategi – hur kan du arbeta med en långsiktig målbild för ditt intranät 2.0? • Hur du förändrar kultur och vilja att dela med sig i de nya sociala kunskapsdelande samarbetsverktygen Keynote Speaker Jane McConnell, Specialist, Intranet Strategy Moderator Hanna Jonsson, Projektledare, Metamatrix Övriga talare och praktikfall Helene Åström, Head of Internal Communications, Securitas Martin Belak, Ansvarig utveckling och innovation av interna IT-tjänster, Aftonbladet Nathalie Tchorek, Chief Editor, Corporate Communications, Tele 2 Christine Cornelius, Manager Internal Communications, Ericsson Sigrid Crafoord Dahlback, Webbredaktör, Tillväxtverket Tommy Sollén, Utvecklingsansvarig Intranät och Ansvarig Sociala Medier, VisitSweden Erica Jonsson, Projektledare, Eskilstuna kommun Ralf Larsson, Intranet Director, Electrolux Carlos García Timón, Information Management, SKF Anders Berndtsson, Manager Web Applications & Search, SAAB Cecilia Bergman, Intranätansvarig, B&B TOOLS Workshop Intranätstrategi - vägen mot intranät 2.0 Under ledning av Damra Muminovic, Sogeti * Källa: Utvärderingsenkät från Intranätdagarna 2009 och 2010 samt Intranät 2.0 & verksamhetsportaler 2008 och 2009. Deltagarna fick bedöma konferenserna på en skala 1-5, där 1 är underkänd och 5 mycket bra.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget