Eskadern Företagsutveckling AB

Nätverksträff 27/9: En entreprenörs framgångsrecept

Evenemang

27
SEP
New Wave Group
Entreprenörer har byggt Sverige och är viktiga för samhällets utveckling. Därför finns det många frågor att ställa till entreprenörer. Vad är det som gör att vissa blir entreprenörer? Vilka är de viktigaste egenskaperna? Hur hantera motgångar och misstag? Hör vad Torsten Jansson har att säga om sitt framgångsrecept! Torsten Jansson är en av Sveriges främsta entreprenörer. Han startade sitt företag hemma i källaren i Dingle. Nu är Torsten huvudägare och koncernchef i New Wave Group. Bolaget är verksamt i drygt 20 länder världen över, distribuerar över 40 varumärken och har över 2 000 anställda. Denna nätverksträff kommer att vara den 27 sept. Tid meddelas senare! En nätverksträff för medlemmarna i Eskadern Nätverk för Framtiden. Vill du anmäla dig till nätverket eller veta mer om det så kontakta oss på Eskadern. Hjärtligt välkomna! NÄTVERK FÖR FRAMTIDEN Eskadern driver sedan 2008 på ideell basis ett unikt nätverk för personer i företagsledande ställning. Här erbjuds inspiration, upplevelser och utmaningar i syfte att utveckla den egna kompetensen, inspireras och skapa långsiktiga affärsrelationer med kollegor. EN VIKTIG SOCIAL GÄRNING Hela seminarieavgiften från nätverket går oavkortat till ungdomsidrotten inom BTK Warta, den äldsta föreningen inom Svenska Bordtennisförbundet och som representerar Göteborg i den högsta serien. Syftet är att skapa starka förebilder för ungdomarna. Vi på Eskadern är övertygade om att detta bidrar till en bättre framtid, både för dem och samhället.