Eskadern Företagsutveckling AB

Nätverksträff 29/11: IT skapar förändrade beteenden

Evenemang

29
NOV
Eskadern Företagsutveckling AB Odinsgatan 10, 3 tr 411 03 Göteborg
Den tekniska utvecklingen ger oss idag möjligheter vi inte ens kunde ana för bara några år sedan. Med dessa möjligheter kommer förändrade beteenden och ökade förväntningar på service och tillgänglighet hos oss som konsumenter och medborgare. Många branscher ser också hur den nya tekniken radikalt förändrar deras förutsättningarna. Kommande generationer är en stor utmaning att möta. De har användandet av de digitala verktygen och Internet i blodet. Magnus Petzäll är sedan drygt 7 år IT-direktör i Göteborgs Stad. Magnus har också en mångårig erfarenhet av IT-utveckling i verkstadsföretag där ledtider, kapitalbindning och produktionseffektivitet ständigt är i fokus. Denna nätverksträff kommer att vara den 29 november. Tid meddelas senare! En nätverksträff för medlemmarna i Eskadern Nätverk för Framtiden. Vill du anmäla dig till nätverket eller veta mer om det så kontakta oss på Eskadern. Hjärtligt välkomna! NÄTVERK FÖR FRAMTIDEN Eskadern driver sedan 2008 på ideell basis ett unikt nätverk för personer i företagsledande ställning. Här erbjuds inspiration, upplevelser och utmaningar i syfte att utveckla den egna kompetensen, inspireras och skapa långsiktiga affärsrelationer med kollegor. EN VIKTIG SOCIAL GÄRNING Hela seminarieavgiften från nätverket går oavkortat till ungdomsidrotten inom BTK Warta, den äldsta föreningen inom Svenska Bordtennisförbundet och som representerar Göteborg i den högsta serien. Syftet är att skapa starka förebilder för ungdomarna. Vi på Eskadern är övertygade om att detta bidrar till en bättre framtid, både för dem och samhället.