Gävle kommun

Nationell dag mot mäns våld mot kvinnor.

Evenemang

25
NOV
varuhuset 9: an, Gävle
Den 25 november är en nationell dag mot mäns våld mot kvinnor. I Gävle kommer då samrådsgruppen FRIDA att finnas i varuhuset 9: an för att informera allmänheten om samarbetet med anledning av mäns våld mot kvinnor. Gruppen bildades den 23 januari 2004 och består av representanter från Brottsofferjouren, kvinnojouren Blåklockan, Akutmottagningen och Barnmorskemottagningen vid Gävle sjukhus, Familjevåldsenheten vid Polisen i Gävle, Socialtjänsten Gävle, Stickans krismottagning för män och Åklagarkammaren i Gävle. Tjejjouren Vulcana kommer under kvällen att anordna ett demonstrationståg under parollen Ta natten tillbaka! Det kommer också att hållas en kvinnofestation på Stortorget där tjejjouren Vulcana, kommunalrådet Carina Blank, musikern Melina och estradpoeten Ingela Wall kommer att medverka.