Statens folkhälsoinstitut

Nationell konferens om alkoholproblem i arbetslivet

Evenemang

18
SEP
World trade center, Stockholm
  -

En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk av alkohol, kan öka ohälsan, sjukfrånvaron och olycksrisken på en arbetsplats.

Sammantaget kan dessa risker och problem leda till ökade kostnader för såväl arbetsgivaren, den enskilde som samhället.

Men med en enkel livsstil- och hälsoundersökning kan man på en arbetsplats upptäcka och åtgärda riskbruk av alkohol.