Rätt till vård-konferensen

Nationell konferens om vård för papperslösa

Evenemang

26
NOV
Sal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna.
Den 26 november anordnar 36 organisationer en nationell konferens om vård för papperslösa. Syftet är visa varför Sverige måste införa vård på lika villkor för alla. Med Rätt till vård-konferensen sluter civilsamhället åter upp för vård för papperslösa och asylsökande. Arrangemanget hålls mot bakgrund av att det för närvarande pågår en offentlig utredning i frågan. Med konferensen vill arrangörerna klargöra att tillgång till vård och migrationspolitik är två vitt skilda områden. Frågan om vård av papperslösa och asylsökande rymmer många dimensioner. Det finns människorättsliga aspekter, så väl som medicinsk-etiska och humanitära. Dessutom finns ett folkhälsoperspektiv på området. Sammansättningen av konferensens talare är tänkt att täcka alla dessa aspekter. FN:s tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter Paul Hunt ska tala över videolänk. Hans rapport "Mission to Sweden" från år 2006 riktade skarp kritik mot Sverige, bland annat. när det gällde sjukvård för asylsökande och papperslösa. Detta blev startskottet för en bredare diskussion. Rätt till vård-konferensen tar utgångspunkt i och bygger vidare på Hunts rapport från 2006. En bredd av organisationer står bakom konferensen, så som Amnesty, Röda Korset, Läkare utan gränser, Rädda Barnen, Sveriges Läkarförbund, Unicef och TCO. Representanter för media är välkomna att gå på konferensen kostnadsfritt. OSA senast den 21 november till anmalan@ratttillvard.se, ange om du vill ha lunch och fika. Talar gör bland annat Paul Hunt, Anders Björkman, Agneta Pleijel och Tomas Flodin. Moderator är Bengt Westerberg. Fullständigt program finns på http://ratttillvard.se/program.html För frågor, intervjuer eller liknande kontakta konferensens projektledare Martin Gerdin, martin.gerdin@ratttillvard.se , 070 853 95 98

Registrering

Anmäl dig till evenemanget