Länsstyrelsen i Gotlands län

Natur- och kulturturism - Vilka utvecklingsmöjligheter har Gotland?

Evenemang

13
NOV
Konferenshallen på Lövsta Landsbygdscentrum
  -
Inbjudan till samtal och diskussion Som ett led i Länsstyrelsens arbete med att stödja, stimulera och underlätta för privata initiativ inom natur- och kulturturismens område, vill vi gärna höra dina synpunkter om hur du ser på den framtida utvecklingen av gotlands natur- och kulturturism. Vilka är behoven och vilka är möjligheterna? 13 november kl 15.00-18.00 på Lövsta Plats: Konferenshallen på Lövsta Landsbygdscentrum. Vi bjuder på kaffe och smörgås under mötet. Kontaktperson Har du några frågor, kontakta Peter Dahlin, tel 0498-29 21 45, eller via e-post: peter.dahlin@i.lst.se