Länsstyrelsen i Östergötlands län

Naturbeteskött ger många vinster

Evenemang

25
SEP
Konsert & Kongress, Linköping
  -
Att servera naturbeteskött inom skola, vård och omsorg ger både nyttigare måltider och ett levande landskap med artrika betesmarker. Det bidrar också till att främja landsbygdens möjligheter att utvecklas. Läs mer på www.e.lst.se Tid: 25 september, kl 09.30-16.00 Plats: Konsert & Kongress, Linköping För ytterligare information kontakta gärna: Patric Andersson, landsbygdsutvecklare, tfn 013-19 65 11, 0702-90 23 22