Euro Diagnostica AB

Neurologiveckan

Event

16
MAY
Conventum Kongress Örebro, Sweden
-
Svenska Neurologföreningen arrangerar Svenska Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer har stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

Sign Up

Sign up for the event