INTOI

Nocoms årsredovisning på Internet

Evenemang

03
MAY
Stockholm
 

Nu finns Nocom AB:s svenska årsredovisning för år 2005 tillgänglig på webbplatsen www.nocom.se
Den engelska versionen kommer att publiceras på Nocoms webbplats i maj.

Nocoms årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 3 maj 2006.

Tidpunkter för finansiell information
Delårsrapport januari – mars 2006 27 april 2006
Halvårsrapport januari – juni 2006 23 augusti 2006
Delårsrapport januari – september 2006 8 november 2006