Nordens välfärdscenter

Nordens Barn - Tidiga insatser för familjer

Evenemang

03
DEC
Clarion Hotel Stockholm
-   -

Konferens som avslutar projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer". Ta del av goda exempel från de nordiska länderna. Under konferensens två dagar får du veta mer om:
- en nordisk modell för föräldrastöd,
- den senaste forskningen om risk- och skyddsfaktorer och hur de kan användas i praktiken,
- familjecentralers utveckling i Norden och förslag på fortsatt utveckling,
- exempel på tidiga interventioner för barn mellan 0 och 6 år,
- ungdomars förslag på hur samhället kan förbättra hjälpen till utsatta barn.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget