Nordic Edge

Nordic Identity Management Conference 2008 – NorID08

Evenemang

06
OCT
Grand Hotel Saltsjöbaden
-
- Sveriges viktigaste mötesplats inom Identity & Access Management Vi har ambitionen att under två dagar ge dig som deltagare en upplevelse som endast kan mäta sig med de viktigaste internationella konferenserna inom området. Detta uppnås genom att vi har haft förmånen att kunna attrahera många av världens främsta inom sina specialområden: • Gil Kirkpatrick, Netpro och en av initiativtagarna till Directory Experts Conference • Laura Chappell, Protocol Analysis Institute • Andreas Kjellman, Microsoft Redmond • Linda Westerback, Lantmännen • Olle Berglund, FOI • Mats Björe, Infosphere • Predrag Mitrovic, Labcenter • Patrik Munter, Stockholms läns landsting • Tomas Olovsson, AppGate • Tommy Almström & Patrik Holsti, Nordic Edge Vi vet att du vill omsätta dina nyvunna kunskaper i praktiken, därför har vi ansträngt oss att hitta intressanta praktikfall som omsätter teori i lättförståelig praktik. Tekniker, metoder, koncept och plattformar som kommer att tas upp är bl.a. Active Directory, Microsoft Identity Lifecycle Manager 2, SoftGrid, BDD och Open Source Intelligence. NorID08 är ett bra sätt att hålla dig uppdaterad på det senaste inom Identitets- och Accessmanagement-frågor. Ta med dig dina kollegor och låt dig inspireras. Läs mer och anmäl dig på: www.nordicedge.se/NorID08