Glesbygdsverket

Nordisk landsbygdskonferens i Vasa

Evenemang

11
MAY
Radisson SAS, Vasa, Finland
-   -
Landsbygden i tiden 11-12 maj 2006 Radisson SAS, Vasa, Finland Den 11-12 maj arrangeras den första nordiska landsbygdskonferensen i Vasa. Konferensen har som tema "Landsbygd och stad i växelverkan för ökad sysselsättning och trivsel". Arrangör är Österbottens förbund i samarbete med Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen i Finland, Glesbygdsverket i Sverige och Det kgl. Selskap for Norges Vel. Under konferensen blir det diskussioner kring utvecklingen av landsbygden som en del av den regionala utvecklingen. Nya serviceformer, företagsamhet och upplevelseturism på landsbygden tas upp liksom aktuell forskning och behov av inflyttning. De olika förvaltningsstrukturer och landsbygdsprogram som håller på att byggas upp i olika länder inför kommande EU-period kommer också att presenteras. Även utvecklingen av Leader-metoden behandlas. Nordiskt landsbygdsforum vänder sig till representanter för nationella och regionala myndigheter, organisationer och föreningar som arbetar med landsbygdsutveckling, utbildningsorganisationer och kommunala tjänstemän i hela Norden. PROGRAM Torsdag 11 maj 9.30-10.00 Anmälan och kaffe 10.00 Konferensen öppnas - landskapsdirektör Olav Jern, Österbottens förbund 10.10 Landsbygden i den regionala utvecklingen Den breda landsbygdspolitiken och Finlands nya Leaderstrategi - landsbygdsråd Eero Uusitalo, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, jord- och skogsbruksministeriet, Finland Ny strategi för Sverige - utvecklingschef Inger Normark, Glesbygdsverket, expert i Landsbygdskommittén 11.15 Forskningens roll och uppgift - från forskning till praktik - universitetslektor Erland Eklund, Helsingfors universitet, Finland 11.45 Landsbygdens föränderliga roll - prof. Hannu Katajamäki, Vasa universitet, Finland 12.15 Lunch 13.30-15.00 Temaspecifika seminarier: 1. Nya serviceformer på landsbygden Ordförande: forskare, projektchef Eija Koski, Vasa universitet, Finland 2. Landsbygden som en högborg för mångsidig företagsverksamhet Ordförande: prof. Bengt Johannisson, Växjö universitet, Sverige Inledande anföranden: Utveckling av upplevelser i Norden, Jesper Manniche, Center för regional- och turismeforskning, Bornholm, Danmark Rural Form; Att våga visa sig och sin bygd. Lena Hellström och Sune Högberg, Ramshyttan, Sverige 3. Skillnader i landsbygdens utveckling i de nordiska länderna Ordförande: Fagsjef Arild Lövik, Det kgl. Selskap for Norges Vel Inledande anförande: Befolkningsstrukturer i landsbygdsregioner i Norden, Erik Glöersen, forskare, Nordregio 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30 Dagens höjdpunkt: Innovativa områden och landsbygd 16.30 Inkvartering 19.00 Middag med program, österbottnisk revy Fredag 12 maj 9.00 Genomgång av seminarier under ledning av ordföranden 9.30 Lokal utveckling på landsbygden - politik och förvaltning på alla nivåer Chefsredaktör Per Holmström, NRU Norden 10.30 Kaffe 11.00 Presentation av Finlands första potentiella naturvärldsarvsområde i Kvarken - projektchef Susanna Ollqvist, Forststyrelsen, Finland 11.45 Avslutningsord Generaldirektör Kerstin Wallin, Glesbygdsverket, Sverige Fagsjef Arild Lövik, Det kgl. Selskap for Norges Vel, Norge Ordförande Håkan Nordman, Österbottens landsbygdssektion, Finland 12.15 Lunch 14.00 Officiell avslutning av seminariet OBS! Seminariet simultantolkas. Anmälan till seminariet: Anmäl dig senast 10 april 2006 per e-post marja-riitta.vest@obotnia.fi med namn, titel, organisation och kontaktuppgifter samt eventuella önskemål om särskild kost. Konferensavgift 185 euro (inkl. moms 22 %, 33,36 e). Allt material samt alla måltider ingår. Konferensavgiften ska betalas till Österbottens förbund, Kontonummer 497 028-237 084, senast 12 april 2006. Ytterligare information: Marja-Riitta Vest, Österbottens förbund, Finland Tel +358-44-320 6551 eller +358-6-320 6551 marja-riitta.vest@obotnia.fi www.obotnia.fi Mats Elg, Glesbygdverket, Sverige Tel +46 70 607 67 37 mats.elg@glesbygdsverket.se Bra att veta Konferenshotellet Konferenshotellet Radisson SAS ligger i centrum av Vasa. För konferensdeltagarna har Radisson SAS Royal Hotel i Vasa en kvot på 100 enkelrum. Ett enkelrum kostar 83 euro per dygn. Kvoten gäller tills anmälningstiden går ut. Bokning Radisson SAS Royal Hotel Vaasa Hovrättsesplanaden 18, Vasa, Finland Reservationsservice: +358-20-123 4700 www.radissonsas.com Flygförbindelser Vasa flygfält ligger 10 km från Vasa centrum. Ta taxi från flygplatsen till centrum. Nedan finns exempel på flygförbindelserna till Vasa. Det är också smidigt att åka tåg till Vasa. Tur: Stockholm-Vasa: 10 MAY SAS SK8396 ARN-VAA 18.05 - 20.10 SK8390 ARN-VAA 22.55 - 00.55 11 MAY SAS SK6640 ARN-VAA 07.00 - 09.05 Oslo-Vasa: 10 MAY SAS SK882 OSL-ARN 16.30 - 17.30 SK8396 ARN-VAA 18.05 - 20.10 10 MAY FINNAIR AY6956 OSL-HEL 16.50 - 19.15 AY3327 HEL-VAA 20.05 - 21.10 Köpenhamn-Vasa 10 MAY SAS SK410 CPH-ARN 16.20 - 17.30 SK8396 ARN-VAA 18.05 - 20.10 Retur: Vasa-Stockholm: 12 MAY SAS SK8393 VAASA-ARN 17.30 - 17.35 Vasa-Oslo: 12 MAY FINNAIR AY3320 VAASA-HEL 14.30 - 15.30 AY657 HEL-OSLO 17.55 - 18.25 Vasa-Köpenhamn: 12 MAY FINNAIR AY3320 VAASA-HEL 14.30 - 15.30 AY 667 HEL-CPH 17.45-18.25