Kristdemokraterna, KD

Nu börjar slaget om fastighetsskatten!

Evenemang

16
MAR
Berns, Stockholm
 
Mats Odell (kd), inför årets första stora fastighetsskattedebatt som Villaägarna arrangerar på Berns i Stockholm ikväll torsdag kl. 18.30, där alla riksdagspartier finns representerade: Nu börjar slaget om fastighetsskatten! - En ny regering måste kunna ge beskedet att nu skall den orättfärdiga statliga fastighetsskatten äntligen bort! Vi är beredda att förhandla med övriga partier i Allians för Sverige för att få ett gemensamt förslag. Det som är helt centralt för medborgarna och för oss är att direkt klippa banden till marknadsvärdet. Vi håller även fast vi en avgift med ett lagstiftat tak som bygger på självkostnaden för att kunna bruka fastigheten. Övriga finansieringsfrågor är vi öppna för att resonera och förhandla omkring. - Anna-Lena är pensionär med låg pension. Hon bor i ett litet hus som hennes morfars far byggde i Fiskebäckskil 1865. Hon fick i höstas förslag till nytt taxeringsvärde som låg på 4. 361.000 kronor, 273 % över det gamla. Den maximala boskatten för Anna-Lena, inklusive förmögenhetsskatt blir 64.000 kronor per år. - Detta exempel visar att fastighetsskatten inte bara är oförutsägbar, den är också omoralisk, orättfärdig, den urholkar det fundament i samhällsbygget som äganderätten utgör. Den skapar oro, segregation och lidande bl a för att den strider mot principen om skatt efter bärkraft. - Idag drar fastighetsskatten in ca 26 miljarder kronor. Den nya taxeringen som nu successivt trappas in höjer skatteuttaget redan 2008 till 30 miljarder kronor. - Myten om att det inte går att avskaffa den statliga fastighetsskatten på ett ansvarsfullt sätt måste avlivas! Vi kristdemokrater har sedan våren 2001 föreslagit att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en kommunal avgift som maximalt får uppgå till 2 800 kronor per år. - I år hade det kostat statskassan ungefär fyra miljarder kronor att genomföra vår modell, ungefär lika mycket som övriga allianspartier lägger på sina modeller att dämpa den statliga fastighetsskatten. - Utöver de kommunala avgifterna som ger ca 16 miljarder, har vi föreslagit att reavinstskatten höjs från 20 till 30 procent, det ger ca 3,4 miljarder kronor. Återstår ungefär 6,5 miljarder. Vi föreslår att halva uppskovsmöjligheten tas bort. Det ger ytterligare ca 2,5 miljarder, återstår då de ca 4 miljarder som vi finansierar genom att säga nej till regeringens satsningar på friår, plusjobb och annat. Finansieringen vi valt dämpar den prisuppgång som följer av att nuvarande fastighetsskatt direkt tas bort. För mer information: Mats Odell Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman 070-530 42 47 Niclas Thorselius pressekreterare 076-527 25 70 www.kristdemokraterna.se