Kalmar läns museum

Nu presenterar vi länets nya kulturarvsportal!

Evenemang

27
FEB
Kalmar läns museum, Hörsalen, vån. 2
 
Nu presenterar vi länets nya kulturarvsportal! Välkommen på pressinformation! Tid: Tisdag 27 febr kl 13.00 Plats: Kalmar läns museum, Hörsalen, vån. 2 Webbportalen ”Kulturarv Kalmar län” tillsammans med databasen ”Carpe Cultura” kommer att ge den historieintresserade publiken en väg in till Kalmar läns historia. Kulturarvsportalen och databasen är resultatet av flera års planering som började i och med arbetet under ”Agenda Kulturarv” 2001-02. Bakom satsningen står länets institutioner och föreningsliv i brett samarbete kring tillgängliggörandet av vår historia i form av bilder, arkivhandlingar, artiklar och nyheter. Med i samarbetet finns, förutom Kalmar läns kulturinstitutioner, även ABM-Blekinge. Kulturarvsportalen syftar till att skapa djupare samverkan mellan kulturarvsaktörerna och samtidigt ge besökaren en möjlighet att hitta Kalmar läns kulturella arv. På webbplatsen finner besökaren källmaterial, artiklar, utflyktsmål, information om projekt som pågår i länet, nyutkomna böcker, specialinriktad forskning, länkar till länets kulturella utbud och mycket mer. - Databasen Carpe Cultura erbjuder ett effektivt verktyg för att indexera och söka i materialet. Under pressvisningen finns tillfälle att möta representanter för institutioner bakom satsningen; Kalmar läns museum, Kalmar läns hembygdsförbund, Regionbiblioteket Kalmar län, Kalmar läns arkivförbund och ABM Blekinge. Webbplatsen finner du på adress: www.kulturarvsportalen.se Pressmaterial kan rekvireras från: Christina Nibelius 0492 – 101 65 christina.nibelius@kalmarlansmuseum.se Frågor om pressvisningen besvaras av Sara Lindström, 0480 – 45 13 82 sara.lindstrom@kalmarlansmuseum.se