Avfall Sverige

Nu startar Batteriinsamlingens nya tävling för skolelever

Evenemang

14
SEP
-   -
Batteriresan är namnet på Batteriinsamlingens tävling för elever i årskurs 1 och 4. Syftet med tävlingen är att eleverna ska lära sig om batteriernas resa genom kretsloppet och samtidigt ha roligt. Högsta vinsten är en resa med klassen. Eleverna får rita en plansch som visar varför det är viktigt att samla in batterier eller skapa en batteriholk, samt förklara vägen till närmsta batteriholk så att deras skolkamrater förstår. Bästa tävlingsbidragen premieras med 10 000 kr till en resa eller utflykt med klassen. Även andra och tredjepristagarna vinner pengar till klassresor. – Vi hoppas att många klasser runt om i landet ska vilja vara med, att många klasser pratar om varför det är viktigt att samla in batterier, vad som händer med de insamlade batterierna och vad som händer om batterierna INTE samlas in. Särskilt viktigt är det att eleverna lär sig var närmsta batteriholk finns. Vi talar också om de inbyggda batterierna som inte syns men som är lika viktiga att omhänderta och återvinna. En produkt med inbyggt batteri lämnas in som elavfall, berättar Karin Lindskog Johansson på Batteriinsamlingen. Batteriresan startar i september och pågår hela höstterminen. Mer information om Batteriresan finns på Batteriinsamlingens hemsida, www.batteriinsamlingen.se. Där finns också studiematerial att ladda ner. Skolorna kommer få information från kommunens skolinformatörer eller batteriansvariga. Batteriinsamlingen är ett samarbete mellan Producentansvarbolagen El-Kretsen och BlyBatteriRetur samt branschorganisationen Avfall Sverige. Målet med verksamheten är att verka för ökad insamling av batterier i Sverige med egna informationsinsatser samt genom att stötta kommunernas informationsinsatser. Batteriinsamlingen arbetar för att alla batterier ska samlas in och återvinnas så långt det är möjligt. En del batterier innehåller tungmetaller som är farliga för miljön. Alla batterier innehåller ämnen som kan återvinnas.