Kunskapslänken

Nu tar vi ett steg framåt för att skapa en regional nod för Lärande för hållbar utveckling i Kalmar län!

Evenemang

16
FEB
Länsstyrelsen Kalmar
  -
Kunskapslänken har på regional nivå verkat för att tydliggöra lärandets betydelse för att nå målen för en hållbar samhällsutveckling. Länsstyrelsen Kalmar län har nu pekat ut ”utbildningsinsatser och skapandet av en regional nod för lärande för hållbar utveckling” som en åtgärd för att nå miljömålen. Nu träffas regionala aktörer för att ta fram en aktivitetsplan som konkretiserar åtgärden.