Teknikföretagen

Ny konjunkturprognos för 2012

Evenemang

21
MAY
www.teknikforetagen.se
 
Måndagen den 21 maj kl. 09.00 publicerar Teknikföretagen en uppdaterad konjunkturprognos för 2012. I rapporten redovisas de ekonomiska utsikterna för produktionen internationellt och i Sverige. I rapporten uppmärksammas särskilt hur produktionen i Sverige påverkas av utvecklingen inom Europa. Vidare kommenteras utsikterna för teknikföretag med branschvisa genomgångar av bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustrin, metallvaruföretag, elmaskiner samt tele-, elektronik- och instumentindustrin. Rapporten skickas ut elektroniskt måndagen den 21 maj kl. 09.00 och finns samtidigt tillgänglig på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Teknikföretagen presenterar halvårsvisa genomgångar av konjunkturutsikterna. Tidigare prognoser samt Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar finns på www.teknikforetagen.se.