KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Ny tid - Ny skola - Nya jobb - För framtiden!

Evenemang

21
MAR
Rikskonferensen samverkan skola-arbetsliv den 21-22 mars 2012 i Uppsala. Hemsidan www.regionuppsala.se/SSA2012 kommer att uppdateras fortlöpande. Anmälan: www.regionuppsala.se/kursanmalan
-   -
Uppsala bjuder in till 2 dagar om framtidens kompetensbehov. Fokus riktas mot morgondagens kompetensbehov och utvecklingen inom utbildning och arbetsliv. Konferensen tar sin utgångspunkt i EU:s agenda för ny kompetens och arbetstillfällen. Notera dagarna i kalendern redan nu och var med och utforma framtidens samverkan för ny tid, ny skola och nya jobb.