Sveriges Kommuner och Landsting

Ny vägledning för mer jämlika välfärdstjänster

Evenemang

14
NOV
Mänskliga rättighetsdagarna Tid: måndag den 14 november Miniseminarium i Biblioteket, kl. 11.30 Politisk debatt ”Från perspektivträngsel till samarbete”, Lava kl. 15.00 Plats: Kulturhuset, Sergels torg i Stockholm: Politikerdagarna Tid: onsdag den 16 november Göra lika = göra skillnad, seminarium nr 31, kl. 13.50 Plats: Svenska mässan, Göteborg
 

Sveriges kommuner och Landsting lanserar i dagarna skriften ”Göra jämlikt är att göra skillnad – vägledning för jämlik styrning och ledning”. Skriften, som ska ge kommuner, landsting och regioner konkret hjälp i arbetet med att göra välfärdstjänsterna mer jämlikt fördelade, presenteras på seminarier under Mänskliga rättighetsdagarna den 14 november samt Politikerdagarna den 16 november.

Skillnaderna i hälsa och i hur invånarna nås av välfärdstjänsterna ökar mellan olika grupper i samhället. Detta undergräver tilltron till demokratin och välfärdssystemet, och skapar negativa konsekvenser för såväl invånare som samhälle. SKL utvecklar därför olika former av stöd till kommuner, landsting och regioner för att stärka deras arbete med att bryta trenden med ökade skillnader i till exempel hälsa, skolbetyg, levnadsvillkor etc.

– Att påverka utvecklingen i så här komplexa frågor är svårt och kräver långsiktighet, mod och nytänkande, säger SKL:s ordförande Anders Knape. Vi har goda erfarenheter av den här typen av material från jämställdhetsarbetet. Nu breddar vi perspektivet och räknar med att våra medlemmar drar nytta av den vägledning vi nu presenterar.

Mänskliga rättighetsdagarna
Tid: måndag den 14 november
Miniseminarium i Biblioteket, kl. 11.30
Politisk debatt ”Från perspektivträngsel till samarbete”, Lava kl. 15.00
Plats: Kulturhuset, Sergels torg i Stockholm:

Politikerdagarna
Tid: onsdag den 16 november
Göra lika = göra skillnad, seminarium nr 31, kl. 13.50
Plats: Svenska mässan, Göteborg

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!

För mer information:
Jonas Frykman, handläggare
avdelningen för vård och omsorg
Tfn: 08-452 77 57
jonas.frykman@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKl på Twitter:
twitter.com/s_k_l