Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni inledningstalar vid konferensen "Kön, utbildningsframgång och arbetsliv"

Evenemang

10
SEP
City Conference Centre, Norra Latin Drottninggatan 71 B, Stockholm
 
Onsdag den 10 september inleder jämställdhetsminister Nyamko Sabuni konferensen "Kön, utbildningsframgång och arbetsliv". Konferensen är en del i programmet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008. Några frågor som kommer att diskuteras: - varför presterar flickor och kvinnor bättre som grupp än pojkar och män i utbildningssystemet? - hur förhåller sig maskulinitet till skola och utbildning? - är arbetsmarknadens könsuppdelning en enkel följd av utbildningens? Symposiet vänder sig framför allt till beslutsfattare, forskare och medarbetare inom skola, högre utbildning, vuxenutbildning och arbetslivet i de nordiska länderna. Totalt kommer cirka 300 personer att delta vid konferensen. Fotografer och journalister är välkomna att vara med under hela konferensen. Tid och plats: 10 september klockan 09.00 City Conference Centre, Norra Latin Drottninggatan 71 B, Stockholm Kontakt: Malin Engstedt Pressekreterare hos Nyamko Sabuni 070-357 51 94 Andreas Bergström Politiskt sakkunnig 08-405 34 96