Statens folkhälsoinstitut

Nyckeln till framgång

Evenemang

09
OCT
Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Centralt beläget på avenyn, Kungsportsavenyn 36–38.
  -

Nyckeln till framgång– folkhälsometoder för främjande och förebyggande insatser på samhälls-, grupp- och individnivå

Statens folkhälsoinstitut arrangerar en konferens om effektiva metoder för en bättre folkhälsa. Vi ser idag en ansamling av ohälsosamma levnadsvanor bland personer med ogynnsamma livsvillkor.

Under dagen får du kunskap om HUR det kan mötas.

Program och inbjudan: www.fhi.se