Botkyrka kommun

Nyinvigning: Fler Södertörnskommuner forskar i socialtjänst

Evenemang

09
FEB
FoU Södertörn, Römossevägen 25, Tullinge
  -
Tio år efter starten utökas nu den kommunala FoU-verksamheten på Södertörn med handikappomsorg, tre nya kommuner och fler anställda. De gamla ägarkommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje har fått sällskap av Haninge, Nynäshamn och Värmdö. Verksamhetsområden är nu: individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och handikappomsorg. Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, inviger nya FoU Södertörn. Politiker från övriga kommuner om det nya samarbetet. Tid: fredag 9 februari kl. 12-13 (öppet hus fram till 16) Plats: FoU Södertörn, Römossevägen 25, Tullinge Marlen Terrell, handikappchef i Nynäshamns kommun är väldigt positiv: - Äntligen har vi kommit med. Det finns väldigt mycket tyst kunskap ute i verksamheten som vi behöver få ner på pränt och som vi kommer att ha stor glädje av. Ett extra plus är möjligheten till kunskapsutbyte och lärande mellan kommunerna. Lotta Persson, socialchef i Botkyrka välkomnar de nya kommunerna: - Vi har jobbat för utvidgningen länge, och ett gemensamt FoU för Södertörn innebär en styrka. Eftersom social verksamhet ska vara kunskapsbaserad och ha sin grund i forskning och beprövad erfarenhet, så är det en stor fördel att ha nära till just forskning och utveckling. Idag finns drygt 100 FoU-enheter i landet som har fokus på socialtjänst. Det som skiljer kommunernas forskning från den som bedrivs vid universitet och högskolor är främst vilka frågor man forskar kring, och relationen till dem man forskar om. De projekt som drivs har ofta väckts som frågor i personalens vardagsarbete. En hel del av de utgivna rapporterna har också skrivits av kommunernas egen personal. Det betyder att resultaten har stor möjlighet att komma till praktisk användning. - Eftersom vi har fokus på att faktiskt införa den kunskap vi får, så genomförs forskningsprojekten i nära samarbete med verksamheterna. Det har hänt att nya arbetssätt har börjat användas redan innan resultaten publicerats, berättar Eva Nyberg, forskningsledare vid FoU Södertörn, som ett lyckat exempel på samarbete. Läs mer på: http://www.fou-sodertorn.nu/founytt1.html Kontakt och anmälan till invigningen: Eva Nyberg, fil dr Forskningsledare, FoU Södertörn Telefon: 08-530 621 85 E-post: eva.n.nyberg@telia.com