Länsstyrelsen i Västernorrland

NYTÄNK 2006 ska öka entreprenörskap i skolan

Evenemang

22
MAR
Sundsvall
-   -
Årets rikskonferens för samverkan skola-arbetsliv, 22-23 mars i Sundsvall, har temat NYTÄNK - från tanke till verklighet. Konferensen ska öka entreprenörskap i skolan och förstärka kontakterna mellan näringslivet och skolan. Bland de medverkande märks Kenneth Eriksson, vd för SCA Forest Products som tillsammans med Pia Enochsson, GD för myndigheten för skolutveckling, diskuterar hur företag och skola ska hitta gemensamma utbildningsformer för dagens unga. Diskussionen leds av Elin Ek, tidigare känd som Grynet i TV, som idag aktivt arbetar för att skapa goda relationer mellan skola och arbetsliv. De omkring 350 deltagarna från hela landet får också möta Stefan Karlsson, känd hotellchef som satt Lycksele på kartan genom att göra Hotell Lappland till ett av landets mest lönsamma. Hur investerar han i goda idéer? Ett samtal kring detta förs med Pernilla Berg, vd för Investera i Sundsvall. Rikskonferensens inledande talare Kaj Mickos, vice ordförande i Företagarna och förnyelseagent, reflekterar över om det är förnyelse som krävs i skolan för att återväxten hos företagen ska kunna garanteras. Metso Paper, Akzo Nobel och Emhart Glass medverkar alla för att visa på de vinster företagen gör genom sitt utvecklade samarbete med skolorna. För Metso är tidiga kontakter med eleverna en investering som många gånger resulterar i goda ambassadörer. Medverkar gör också Trångsviksbolaget som samordnar Åre VM 2007 – där elever deltar i förberedelsearbetet för att hamna i skarpt läge när tävlingarna genomförs. – Det är angeläget att utveckla kontakten mellan arbetsgivare/platser och skolan, säger landshövding Gerhard Larsson. Den arbetskraftsprognos som länsstyrelsen Västernorrland tagit fram för länet visar på att elever väljer fel i förhållande till vilken kompetens länets arbetsmarknad efterfrågar. Jag tror att det kan påverka om fler arbetsplatser/branscher öppnar upp sig och yrkeskarriärer där beskrivs. Konferensen kommer att belysa detta. Vidare är entreprenörskap i skolan viktigt, dels för att öka ungas medvetenhet om vilka jobbmöjligheter som följer av olika utbildningsval, dels för att fler ska välja försörjning genom eget företagande. Västernorrland är ett av landets pilotlän för entreprenörskapsfrågor. Här skapas nya relationer mellan företag och skolor, många av Västernorrlands företag deltar i NYTÄNK 2006. Min förhoppning är att konferensen bidrar till att deltagande företag och utbildningsanordnare skapar innovativa och framgångsrika verktyg för samverkan – inte bara i vårt län utan över hela landet, avslutar Gerhard Larsson, som också kommer att öppningstala på konferensen första dag. Mer information på www.nytank.se Du kan också kontakta Susanne Sahlin, koordinator för Rikskonferensen 0611-34 90 36 / 070-655 39 32 / susanne.sahlin@y.lst.se eller Nina Hedberg 0611-34 90 33 / 070-811 16 68. NYTÄNK – Rikskonferensen för samverkan skola-arbetsliv arrangeras av länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med kommunerna i Västernorrlands län, UF och Entreprenör Y. Rikskonferensen har tidigare arrangerats tre gånger och arrangeras 2007 i Göteborg. Per Edin Informationschef Länsstyrelsen Västernorrland Direkttel 0611-34 93 62, 070-593 77 80 www.y.lst.se Besök även www.vasternorrland.se