Goodpoint AB

Öka värdet av ditt CSR-arbete!

Evenemang

02
MAY
Grant Thornton Sveavägen 20 Stockholm
  -

Förtroendet för företagets produkter och varumärke, samt motståndskraft mot negativa händelser i omvärlden blir allt viktigare i tider av turbulens. En genomtänkt och väl implementerad CSR-strategi är en viktig komponent i att stärka förtroendet hos företagets intressenter. Ny forskning visar att marknadsvärdet för företag som har ett aktivt CSR-arbete drabbas mindre efter riskhändelser och skandaler än marknadsvärdet för företag som har ett svagt eller inget CSR-arbete.

Under detta seminarium kommer vi visa på metoder för att identifiera och minska de CSR-relaterade riskerna för att nå en högre långsiktig lönsamhet. Vi tar även upp hur man bör tänka och arbeta med hållbarhetsredovisningar.

Avslutningsvis kommer vi få höra Coca-Colas informationsdirektör, Peter Bodor, dela med sig av sina erfarenheter kring hållbarhetsredovisning och CSR-kommunikation.

Tid:
Onsdagen den 2 maj
kl. 08.00-09.30
Frukost serveras från 07.30

Plats:
Grant Thornton
Sveavägen 20
Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag är 26 april.

Seminariekod:
OVRSTO120502

Föreläsare:
Sten Olofsson, auktoriserad revisor och ansvarig för hållbarhetsredovisning på Grant Thornton.
Love Lönnroth, specialist på CSR strategier på Goodpoint.
Peter Bodor, informations-direktör på Coca-Cola Enterprises Sverige.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget