Riksarkivet

Öppen föreläsning: Med kartan som källa

Evenemang

19
APR
Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13-17 på Kungsholmen i Stockholm
 

Välkommen att lyssna till Nils Ahlberg berätta om stadsplanen - stadens skelett - som en nyckel till förståelsen av stadsmiljön, utifrån sin prisbelönta doktorsavhandling "Stadsgrundningar och planförändringar, Svensk stadsplanering 1521-1721".
Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13-17 på Kungsholmen i Stockholm.
Tid: Den 19 april kl. 16.00
Kostnad: Fri entré.

Med kartan som källa
Svensk stadsplanering 1521-1721

Från mitten av 1500-talet till 1700-talets första decennier bedrevs i det svenska riket en stadsplanering som i omfattning saknar motstycke i dåtidens Europa. För att hitta något motsvarande får man gå till de europeiska kolonierna i Sydamerika och Fjärran Östern. I Sverige och Finland grundades en mängd nya städer och fler tillkom i besittningarna på andra sidan Östersjön. I de äldre städerna gjordes omfattande stadsplaneförändringar. Väldiga befästningar kom till. Ambitionerna var stora - expansionsviljan sträckte sig ända till Nordamerika och Afrikas kuster. Flertalet äldre städer i Sverige och Finland har idag sina grunddrag från denna tid.

Stadsplanen - stadens skelett - är en nyckel till förståelsen av stadsmiljön, både som helhet och i dess enskilda delar. Den illustrerar den politiska och ekonomiska utvecklingen inom riket och spelade en fundamental roll i de radikala samhällsförändringar som skedde under perioden. Stadsplanens utvecklingsstadier och förändringar är ett av de tydligaste uttrycken för en stads historia.

Hur utvecklades stadsplaneringen under perioden? Hur såg planerna ut? Hur utformades viktiga delar som torg, gator och tomter? Vad påverkade utformningen? Kartan som viktigt hjälpmedel - uppmätningar, "spionkartor", skisser och principförslag, alternativ och revideringar, praktkartor för presentation och som propagandastycken.

Föreläsningen bygger på Nils Ahlbergs doktorsavhandling "Stadsgrundningar och planförändringar, Svensk stadsplanering 1521-1721" för vilken han bland annat tilldelats det Björnstjernska priset av Kungl. Vitterhetsakademien. Hela avhandlingen finns att läsa på webben: http://epsilon.slu.se/200594-ab.html

Om Nils Ahlberg
Nils Ahlberg är bebyggelsehistoriker och kulturmiljövårdare, specialiserad på stadsbyggnad och stadsplanering, med många års verksamhet av forskning, föreläsningar, skrivande och kulturmiljövård i Sverige och internationellt. Han har arbetat på Stockholms universitet, olika länsmuseer och Riksantikvarieämbetet men är nu frilansande.
Under många år var han generalsekreterare i den svenska nationalkommittén av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, Unescos expertorgan för kulturmiljövård och världsarvskonventionen) och han är vice president i ICOMOS Historic Towns-kommitté.
Som flitig skribent genom åren har han bland annat medverkat i Nationalencyklopedin och i skrifter från Riksantikvarieämbetet, Svenska turistföreningen, Boverket, Sida och Sveriges Radio, liksom i olika tidskrifter och publikationer i andra länder.

__________________________________

Informationsansvarig/Public Relations Manager,
Riksarkivet/National Archives of Sweden
phone +46-(0)8-737 64 01, cell +46 (0)70-269 79 96
e-post: cecilia.nilsson@riksarkivet.ra.se
http://www.ra.se/ra