Riksdagen

Öppen utfrågning om flygets roll i dag och i morgon

Evenemang

09
MAR
Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2
 

Flyget har en stor transportpolitisk betydelse för de långväga kommunikationerna. Detta gäller såväl luftfarten inom landet som den utrikes trafiken. Många viktiga frågor som flygplatser, konkurrens, miljö och teknik har stor aktualitet för flygets fortsatta utveckling.
Trafikutskottet kommer senare under våren att behandla en rad olika frågor i samband med en aviserad transportpolitisk proposition. Mot denna bakgrund håller trafikutskottet en offentlig utfrågning för att inhämta kunskap om utvecklingen inom flygets område.

Tid: Torsdagen den 9 mars kl. 9.00-12.00

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2

PROGRAM

09.00 Inledning

Claes Roxbergh, trafikutskottets ordförande

Flygets utveckling i ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv

09.05 Flygets roll i Sverige

Dan Lundvall, marknadsdirektör, Luftfartsverket

09.15 Nätverksbolagens nya förutsättningar

Anders Ehrling, VD, SAS

09.25 Stockholm och Arlanda flygplats, Sveriges port mot världen!

Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör, Arlanda flygplats

09.35 Ryanairbas på Skavsta

Joakim Lindholm, operativ direktör, vice VD, Skavsta flygplats

09.45 Vad händer inom EU på luftfartsområdet?

Nils Gunnar Billinger, generaldirektör, Luftfartsstyrelsen

09.55 Frågestund

Flygtrafik, infrastruktur och regionerna m.m.

10.45 Regionen, marknaden och framtiden

Olle Sundin, Luftfartsverket

10.55 Möjligheter och svårigheter med en regionalt ägd flygplats

Jan Fors, VD, Växjö flygplats

Flygets ramvillkor som en del av ett hållbart resande

11.05 Hållbart flygresande år 2050 – Sveriges största klimatutmaning?

Jonas Åkerman, Kungliga tekniska högskolan

11.15 Teknik för miljövänliga flygplan

Robert Lundberg, EU-forskningschef, Volvo Aero

11.25 Frågestund

11.55 Avslutning


Direktsändning via riksdagens webb-tv

För mer information: Kontakta Susanne Lindstedt, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 43 72 eller Anne Mattila Wass, byråassistent i trafikutskottet
telefon 08-786 43 02

Vasiliki Papadopoulou
Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000