Riksdagen

Öppen utfrågning om flygets roll i dag och i morgon

Evenemang

09
MAR
Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2
 
Flyget har en stor transportpolitisk betydelse för de långväga kommunikationerna. Detta gäller såväl luftfarten inom landet som den utrikes trafiken. Många viktiga frågor som flygplatser, konkurrens, miljö och teknik har stor aktualitet för flygets fortsatta utveckling. Trafikutskottet kommer senare under våren att behandla en rad olika frågor i samband med en aviserad transportpolitisk proposition. Mot denna bakgrund håller trafikutskottet en offentlig utfrågning för att inhämta kunskap om utvecklingen inom flygets område. Tid: Torsdagen den 9 mars kl. 9.00-12.00 Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2 PROGRAM 09.00 Inledning Claes Roxbergh, trafikutskottets ordförande Flygets utveckling i ett globalt, europeiskt och nationellt perspektiv 09.05 Flygets roll i Sverige Dan Lundvall, marknadsdirektör, Luftfartsverket 09.15 Nätverksbolagens nya förutsättningar Anders Ehrling, VD, SAS 09.25 Stockholm och Arlanda flygplats, Sveriges port mot världen! Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör, Arlanda flygplats 09.35 Ryanairbas på Skavsta Joakim Lindholm, operativ direktör, vice VD, Skavsta flygplats 09.45 Vad händer inom EU på luftfartsområdet? Nils Gunnar Billinger, generaldirektör, Luftfartsstyrelsen 09.55 Frågestund Flygtrafik, infrastruktur och regionerna m.m. 10.45 Regionen, marknaden och framtiden Olle Sundin, Luftfartsverket 10.55 Möjligheter och svårigheter med en regionalt ägd flygplats Jan Fors, VD, Växjö flygplats Flygets ramvillkor som en del av ett hållbart resande 11.05 Hållbart flygresande år 2050 – Sveriges största klimatutmaning? Jonas Åkerman, Kungliga tekniska högskolan 11.15 Teknik för miljövänliga flygplan Robert Lundberg, EU-forskningschef, Volvo Aero 11.25 Frågestund 11.55 Avslutning Direktsändning via riksdagens webb-tv För mer information: Kontakta Susanne Lindstedt, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 43 72 eller Anne Mattila Wass, byråassistent i trafikutskottet telefon 08-786 43 02 Vasiliki Papadopoulou Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000