Riksdagen

Öppen utfrågning om tullfrågor

Evenemang

30
SEP
Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
  -
Tid: Tisdagen den 30 september klockan 11.00-14.00 Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1 Skatteutskottet anordnar en offentlig utfrågning om tullfrågor. Arbetet i Tullverket är uppdelat i olika processer. Processen Effektiv handel verkar för att förenkla den legala godstrafiken, medan processen Brottsbekämpning verkar för att hindra och stoppa illegala varor i trafikflödena. Avsikten med utfrågningen är att belysa förändringarna av Tullverkets arbete och då främst det brottsbekämpande arbetet. Sändningar Utfrågningen kan följas direkt via riksdagens webb-tv och 24Direkt, SVT. För mer information kontakta Maria Kaiser, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 49 75 Kikki Hägglund Informationsenheten, tfn 08-786 40 00, 020-349 000