Biodlingsföretagarna

Öppet hus hos Honungsbiet Östersund

Evenemang

16
AUG
Rödögården 528, 835 91 Krokom
  -
Honungsbiet Östersund är ett småskaligt företag i uppstart, vars affärsidé går ut på att erbjuda fadderskap av honungsbin. Fadderskapet gynnar den biologiska mångfalden, samtidigt som det stärker ett företags miljöprofil och varumärke. www.honungsbiet.se Läs mer på http://www.biodlingsforetagarna.nu/oppet-hus

Registrering

Anmäl dig till evenemanget