Riksdagen

Öppet samråd i EU-nämnden inför Europeiska rådets möte

Evenemang

21
MAR
 
EU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 21 mars klockan 9.00 – 11.00. Vid sammanträdet ska statsminister Göran Persson samråda med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte den 23-24 mars. Vårtoppmötet är i huvudsak ägnat åt uppföljningen av arbetet för ökad sysselsättning och hållbar tillväxt inom ramen för Lissabonstrategin. Europeiska rådet väntas bland annat ställa sig bakom utvecklingen av en ny energipolitik och den jämställdhetspakt som Sverige med flera länder föreslagit. Eventuellt kommer även aktuella utrikespolitiska frågor att behandlas. EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich (s), vice ordförande Carl B Hamilton (fp) och övriga ledamöter inbjuder allmänheten att följa sammanträdet på storbilds-TV i riksdagens infocentrum, Storkyrkobrinken 7A, eller via webb-TV på riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.se. Sammanträdet direktsänds även i SVT2 och 24 Direkt. Journalister med presslegitimation har i mån av plats tillträde till Skandiasalen, där sammanträdet äger rum. Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16