Kroatiska Turistbyrån

Öppethus på Nins saltmuseum den 2:a augusti 2012

Evenemang

31
JUL
Nin Turistföreningen i Zadar län www.zadar.hr Turistföreningen i staden Nin www.nin.hr
 
Har du vägarna förbi kungastaden Nin i Zadarlänet, missa inte öppethus på Nins saltanläggning och på Saltmuseum. Mellan 08:00-20:00 den 2:a augusti har du möjlighet att se hur man plockar och tillverkar salt på gammalt vis. Gratis inträde. Nins saltanläggning är belägen i en lagun på mer än 55 hektar och dess historia går tillbaka ända till romartiden. I saltanläggningen tillverkas fortfarande ett stort antal produkter på traditionellt sätt; industriellt salt, salt för matlagning och salt som används i terapisyften. På senare tid har anläggningen blivit ett turistmål eftersom allt fler gäster som besöker Nin vill se hur salt tillverkas. Museet visar metoden att tillverka salt, som är helt densamma som under romartiden. Havsvattnet rinner ner i saltanläggningens bassänger där det avdunstar med hjälp av sol och vind och blir till kristaller av rent, naturligt havssalt. I saltanläggningens park finns rester av en stendörr från antiken som slussade in havsvattnet i bassängerna. Saltet från Nin har globalt sett mycket hög kvalitet på grund av det traditionella tillverkningssättet, den oförorenade miljön och de särskilda förhållanden som råder i området i form av ett stort antal soltimmar och ett gynnsamt geografiskt läge. Förvaltningen har som målsättning att göra den till en av de ledande eko-saltanläggningarna för att kunna erbjuda traditionella och nya kroatiska saltprodukter på världsmarknaden.