Landstinget i Värmland

Öppna föredragningar landstingsstyrelsen 28 mars

Evenemang

28
MAR
Landstingshuset
 
Pressmeddelande från Landstinget i Värmland Diarienummer: LK/060084 28 mars 2006 Dagens föredragningar vid landstingsstyrelsen är öppna för media. Föredragningarna startar kl. 13.00 och på programmet står lägesrapporter från PCI, Carema och VIS (COSMIC). Lokalen är Oden, plan 5 i landstingshuset. http://www.liv.se/page.jsp?node=4871&menuid=3937