Landstinget i Värmland

Öppna föredragningar landstingsstyrelsen 28 mars

Evenemang

28
MAR
Landstingshuset
 

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

28 mars 2006

Dagens föredragningar vid landstingsstyrelsen är öppna för media. Föredragningarna startar kl. 13.00 och på programmet står lägesrapporter från PCI, Carema och VIS (COSMIC). Lokalen är Oden, plan 5 i landstingshuset.

http://www.liv.se/page.jsp?node=4871&menuid=3937