Örebro universitet

Örebro universitet i Almedalen: "Kommunens bästa" till varje pris - hur förebyggs korruption?

Evenemang

02
JUL
Wisby Strand Congress & Event, Lokalerna Lye och Lounge, Visby
  -

Korruptionsavslöjandena inom Göteborgs stad har analyserats i en färsk kommissionsrapport. Panelsamtal kring lärdomar, etik och hur korruption kan motverkas och förebyggas.
Medv:
Erik Amnå, Örebro universitet
Peter Eriksson, MP
Lars Stjernkvist, S
Helena Sundén, Institutet mot mutor
Pia Rehnquist, Sydsvenskan
Gissur Erlingsson, Linköpings universitet

www.oru.se/almedalen/