Riksdagen

Offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar

Evenemang

09
MAR
Andrakammarsalen, Riksdagshuset östra, (ingång Riksplan)
 
Sedan drygt ett år har reformen om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar varit i kraft. Syftet med reformen var att arbetsgivare skulle stimuleras till aktiva insatser för att minska sjukfrånvaron. Socialförsäkringsutskottet håller en offentlig utfrågning som ett första led i utskottets uppföljning av reformen. Tid: Torsdagen den 9 mars kl. 9.00-11.30 Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset östra, (ingång Riksplan) PROGRAM: Inledning Socialförsäkringsutskottets ordförande Tomas Eneroth (s) Anförande Statssekreterare Anders Teljebäck, Näringsdepartementet Generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan Utfrågning Utskottsledamöterna ställer frågor till inledningstalarna och övriga inbjudna. Avslutning Företrädare för följande myndigheter och organisationer är inbjudna till utfrågningen: Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, Sveriges Läkarförbund, Svenska Företagsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), AFA, Handikappförbundens samarbetsorgan, De Handikappades Riksförbund, Handikappombudsmannen, Reumatikerförbundet, Socialdepartementet, Näringsdepartementet Direktsändning via riksdagens webb-tv samt i 24 Direkt och SVT2. För mer information: Kontakta Jan-Ivar Levin, föredragande i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 53 23. Vasiliki Papadopoulou Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000