Socialdepartementet

Offentlig utfrågning om medfinansieringen 9 mars

Evenemang

09
MAR
andrakammarsalen i gamla riksdagshuset
 
Statssekreterare Anders Teljebäck redogör för regeringens syn på medfinansieringsreformen då Riksdagens socialförsäkringsutskott håller en offentlig utfrågning i frågan. Medfinansieringen trädde i kraft för drygt ett år sedan och socialförsäkringsutskottet avser nu att följa upp reformen. Utöver utskottets ledamöter är representanter för intresseorganisationer och myndigheter inbjudna att medverka vid utfrågningen. Anders Teljebäck är tillgänglig för kommentarer efter utfrågningen. Bakgrund: Från den 1 januari 2005 medfinansierar arbetsgivarna 15 procent av sjukpenningkostnaden för sina anställda. Det gäller så länge hel sjukpenning betalas ut till arbetstagarna. Medfinansieringsansvaret upphör om den försäkrade beviljas rehabiliteringspenning eller kommer tillbaka till arbetet på deltid. Medfinansieringen ska stimulera arbetsgivarna till aktiva insatser för att minska sjukfrånvaron. Tid och plats: Datum: 9 mars Tid: klockan 09.00-11.30 Plats: andrakammarsalen i gamla riksdagshuset Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare 08-405 12 65 070-267 84 26 Filip Olma Politiskt sakkunnig 070-225 73 70