Riksdagen

Offentlig utfrågning om vattnets betydelse för fattigdomsbekämpning och global säkerhet

Evenemang

23
MAR
Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2
 
Det finns ett starkt samband mellan vatten, utveckling och säkerhet. Utrikesutskottet håller med anledning härav en offentlig utfrågning om frågor kring vattenresurserna. Tid: Torsdagen den 23 mars kl. 10.00-12.00 Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2 Två huvudteman kommer att belysas vid utfrågningen, sambandet mellan FN:s millenniemål och vatten samt konflikter och samarbete kring vattenresurser. Om millenniemålen ska nås måste fler människor få rent dricksvatten och förbättrade sanitära förhållanden. Millenniemålen är även viktiga för den globala säkerheten. Fattiga och hungriga samhällen löper större risk än välmående att råka i konflikt om knappa livsviktiga resurser. Medverkande: Jan Lundqvist, professor, verksam vid Tema Vatten, Linköpings universitet, ordförande i vetenskapliga programkommittén vid Stockholm International Water Institute (SIWI) Katarina Perrolf, fil. lic., verksam vid Sidas vattenenhet Joakim Öjendal, fil. dr., docent, verksam vid Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet Anmälan senast tisdagen den 21 mars till Hannah Wennberg, telefon 08-786 42 77 eller e-post: hannah.wennberg@riksdagen.se Direktsändning via riksdagens webb-tv samt i 24 Direkt och SVT2. För mer information: Kontakta Eva Kvarfordt, föredragande i utrikesutskottet, telefon 08-786 42 31. Vasiliki Papadopoulou Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000