Riksdagen

Offentlig utfrågning: Styrmedel för att motverka klimatförändringar

Evenemang

14
MAR
Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten)
 

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott bjuder in till en offentlig utfrågning.

Tid: Tisdagen den 14 mars kl. 9.00-15.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten)

PROGRAM

09.00-09.05 Inledning
Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

09.05-09.20 Klimatförändringar – en lägesbeskrivning
Vad säger den senaste samlade forskningen?

Talare: Professor Erland Källén, Stockholms universitet

09.20-09.35 Frågor från ledamöterna

Utvärderingar av klimatpolitiska styrmedel:

09.35-09.50 Måluppfyllelse och kostnadseffektivitet
Talare: Per Kågeson, fil.dr. i miljö- och energisystemanalys, Nature Associates

09.50-10.05 Modellanalyser av effekter av styrmedel
Talare: Håkan Sköldberg, civilingenjör i energiteknik, Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB

10.05-10.20 Måluppfyllelse och konkurrenskraft
Talare: Eva Alfredsson, fil. dr. i kulturgeografi, Institutet för tillväxtpolitiska studier

10.20-10.50 Frågor från ledamöterna

10.50-11.10 Kaffe- och fruktpaus

11.10-11.35 EU policies and instruments in order to get to grips with climate change
Speaker: Mr Lars Müller, policy officer, European Commission: DG Environment

11.35-11.50 Questions from Members of Parliament

11.50-12.10 Styrmedel i den svenska klimatpolitiken
Talare: Miljöminister Lena Sommestad

12.10-12.30 Frågor från ledamöterna

12.30-13.00 Lunchpaus

13.00-14.55 Paneldiskussion: Hur ser verkligheten ut för dem som tillämpar de klimatpolitiska styrmedlen? Vilka är framtidens styrmedel?

De personer som medverkar i panelen och inte har hållit något anförande tidigare under dagen får fem minuter vardera för en egen inledning

Medverkande i panelen: Miljöminister Lena Sommestad, Markku Rummukainen docent och chef vid Rossby Centre, Svante Axelsson, generalsekreterare SNF (representerar miljörörelsen), Birgitta Resvik, ansvarig för energi och klimat, Svenskt Näringsliv, Christer Forsgren, BLICC (The Business Leaders Initiative on Climate Change), Jan Svärd, ordförande SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet)

Moderator: Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

14.55-15.00 Avslutning/sammanfattning
Catharina Elmsäter-Svärd

Utfrågningen direktsänds via riksdagens webb-tv

För närmare information kontakta:

Carolina Wuilmart, föredragande i miljö- och jordbruksutkottet, telefon 08-786 43 31 eller Eva Forsman, assistent i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 30.

Kikki Hägglund
Informationsenheten, tfn 08-786 40 00, 020-349 000