Riksdagen

Offentlig utfrågning: Styrmedel för att motverka klimatförändringar

Evenemang

14
MAR
Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten)
 
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott bjuder in till en offentlig utfrågning. Tid: Tisdagen den 14 mars kl. 9.00-15.00 Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten) PROGRAM 09.00-09.05 Inledning Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 09.05-09.20 Klimatförändringar – en lägesbeskrivning Vad säger den senaste samlade forskningen? Talare: Professor Erland Källén, Stockholms universitet 09.20-09.35 Frågor från ledamöterna Utvärderingar av klimatpolitiska styrmedel: 09.35-09.50 Måluppfyllelse och kostnadseffektivitet Talare: Per Kågeson, fil.dr. i miljö- och energisystemanalys, Nature Associates 09.50-10.05 Modellanalyser av effekter av styrmedel Talare: Håkan Sköldberg, civilingenjör i energiteknik, Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB 10.05-10.20 Måluppfyllelse och konkurrenskraft Talare: Eva Alfredsson, fil. dr. i kulturgeografi, Institutet för tillväxtpolitiska studier 10.20-10.50 Frågor från ledamöterna 10.50-11.10 Kaffe- och fruktpaus 11.10-11.35 EU policies and instruments in order to get to grips with climate change Speaker: Mr Lars Müller, policy officer, European Commission: DG Environment 11.35-11.50 Questions from Members of Parliament 11.50-12.10 Styrmedel i den svenska klimatpolitiken Talare: Miljöminister Lena Sommestad 12.10-12.30 Frågor från ledamöterna 12.30-13.00 Lunchpaus 13.00-14.55 Paneldiskussion: Hur ser verkligheten ut för dem som tillämpar de klimatpolitiska styrmedlen? Vilka är framtidens styrmedel? De personer som medverkar i panelen och inte har hållit något anförande tidigare under dagen får fem minuter vardera för en egen inledning Medverkande i panelen: Miljöminister Lena Sommestad, Markku Rummukainen docent och chef vid Rossby Centre, Svante Axelsson, generalsekreterare SNF (representerar miljörörelsen), Birgitta Resvik, ansvarig för energi och klimat, Svenskt Näringsliv, Christer Forsgren, BLICC (The Business Leaders Initiative on Climate Change), Jan Svärd, ordförande SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet) Moderator: Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. 14.55-15.00 Avslutning/sammanfattning Catharina Elmsäter-Svärd Utfrågningen direktsänds via riksdagens webb-tv För närmare information kontakta: Carolina Wuilmart, föredragande i miljö- och jordbruksutkottet, telefon 08-786 43 31 eller Eva Forsman, assistent i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 30. Kikki Hägglund Informationsenheten, tfn 08-786 40 00, 020-349 000