Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Oljans roll i Afrikas nyaste stat

Evenemang

16
FEB
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
  -
Svenska kyrkan bjuder tillsammans med Kristna Fredsrörelsen och Global reporting in till frukostseminarium om oljans roll i bildandet av den nya staten i södra Sudan. Om mindre än ett halvår bildas Afrikas 54:e stat när södra Sudan blir självständigt. Att folkomröstningen gått fredligt till och respekterats av både nationella och internationella aktörer är en seger för freden och det avtal som reglerar fredsuppgörelsen från 2005, samtidigt är utmaningarna många och svåra. En central fråga som kräver en samförståndsuppgörelse är oljan. Den har varit både södra och norra Sudans främsta inkomstkälla samtidigt som den har varit en av de främsta drivkrafterna bakom landets konflikter. För en hållbar fred krävs att alla parter tar ansvar för att uppfylla fredsavtalets krav på kompensation för de människor som fått sina liv förstörda av den orättfärdiga hanteringen av oljan. Detta ansvar delas även av olika internationella aktörer såsom andra staters regeringar och företag som verkat på sudanesiskt territorium under konfliktåren. Frågan är högst aktuell för svensk del då det svenskägda bolaget Lundin Petroleum verkade i Sudan under 1997–2003 i block 5A. Deras verksamhet blev indragen i kriget och de humanitära övergreppen, vilket redovisas i rapporten Unpaid Debt (2010) av European Coalition on Oil in Sudan (ECOS). Det är helt avgörande för Sveriges förtroende som försvarare av mänskliga rättigheter och biståndsaktör att man också tar ett moraliskt ansvar för att reda ut Sveriges roll/inblandning i de påstådda övergreppen i block 5A under kriget. Deltagare: Hon. Rev. Mathew M. Deng, Ordförande för Peace & Reconciliation Committee, Southern Sudan Legislative Assembly, har deltagit i arbetet med Wunlet Dinka-Nuer peace accord. Rev. James Kuong Ninrew, Nuer Peace Council, präst i den presbyterianska kyrkan i Juba. Egbert Wesselink, arbetar för organisationen ECOS (European Coalition on Oil in Sudan). Författare av rapporten Unpaid Debt. David Isaksson, VD på Global Reporting, modererar seminariet. Anmälan görs till Ludvig Perman, Global Reporting, på ludvig@globalreporting.net Sista anmälningsdag är tisdag 15 februari. Frukost serveras från 8.30. Gästerna finns tillgängliga för intervjuer efter seminariet.