Kalmar läns museum

Om att bygga en stad

Evenemang

26
NOV
Kalmar läns museum
 
Stadsplaner från Kvarnholmen till nutid med Nils Ahlberg, fil dr, och Staffan Lindholm, stadsarkitekt i Kalmar. En så omfattande stadsplanering som i det svenska stormaktsväldet fanns ingen annan stans i det dåtida Europa. För att hitta något motsvarande får man gå till de europeiska kolonierna i Fjärran Östern och Sydamerika. Sammanlagt gjordes ca 100 nyanläggningar i Sverige (och Finland). De allra flesta var grundningar av helt nya städer, men det hände också att städer flyttades och byggdes upp på nya platser, ex Kalmar. Främst skedde detta under mitten av 1600-talet. Kalmar genomgår just nu en förändring av stora mått. Nyetablering av företag och ökat antal bostäder har skapat behov av att planläggning av tidigare orörda markområden. Något som skapat debatt. Den sk Kinasatsningen, ny idrottsarena mm ger bränsle både för förnyare och "det gaur inte". Om detta handlar söndagens programpunkt på Kalmar läns museum. Vi får möta Nils Ahlberg, som utifrån sin doktorsavhandling "Stadsplanering och planförändringar, svensk stadsplanering 1521-1721" och Kalmars stadsarkitekt Staffan Lindholm, visar på likheter och olikheter i tankesätt och praktisk handling kring stadsplanering förr och nu. Vi möts i entréplanet, alltså mitt i Skotteutställningen om Kalmar, en illustration av en stad i ständig förändring. Söndagen den 26 nov kl 14.00, Kalmar läns museum, entréplanet. Välkommen! Bengt Eklund Kalmar läns museum tel 0480 - 45 13 10, 0739 - 38 22 44 Marika Hill | information/marknadsföring Kalmar läns museum Box 104 391 21 KALMAR tel: 0480-45 13 58 | mobil: 070-248 30 49 | fax: 0480 45 13 65 hemsida: www.kalmarlansmuseum.se