Röda Korset - Skåne och Halland

Påminnelse: Att kommunicera med hjärtat = tala Giraffspråket!

Evenemang

14
SEP
Humanitetens Hus, Drottningtorget 8, Malmö
  -
Det språk vi oftast använder har sina rötter i forntiden och bygger på ett "rätt-och feltänkande". Med hjälp av Non Violent Communication (NVC), eller Giraffspråket som det också kallas, skapar vi istället verklig kontakt, lär oss se varandras behov och uppnår därigenom ärliga och empatiska samtal. Det menar Annika Ekman, personal- och ledarutvecklare i Malmö stad, med mångårig erfarenhet av NVC. I morgon kväll ger hon alla intresserade en inblick i grunden för och nyttan med NVC. Föredraget är gratis. För mer information, ring: 040-32 65 40/42 www.humanitetenshus.se