Dunkers Kulturhus

PÅMINNELSE: Inbjudan till pressvisning på Dunkers Kulturhus: Odens öga – mellan människor och makter i det förkristna Norden

Evenemang

30
MAR
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
 
En formmässig utställningsupplevelse om kultur och religion. Det är storsatsningen ”Odens öga – mellan människor och makter i det förkristna Norden” som har vernissage på Dunkers Kulturhus i Helsingborg 31/3 2006. Besökaren kan röra sig inuti och kring en gigantisk organisk kropp som nästan helt fyller den stora hallen på 650 kvadratmeter. Formen förändras ständigt och tolkar en bildvärld som dominerade Norden för tusen år sedan, men som är lika aktuell idag. Välkommen på pressvisning Datum: torsdag 30/3 2006 Tid: 11.00 Plats: Dunkers Kulturhus, Utställningshallen, plan 2 Vi bjuder på lunchmacka och dryck Anmäl att du kommer till: kajsa.jonsson@helsingborg.se tel +46(0)42-10 74 84 alt +46(0)70-23 23 685 Den förkristna religionen i Norden var komplex och kan tyckas märklig för oss i vår tid. Religionen tog intryck av andra kulturer och var i ständig utveckling. Samma föränderlighet präglar också hela utställningens uppbyggnad. En serie plywoodskivor skapar tillsammans den omfångsrika organiska kroppen, som intar nya former i takt med att besökaren rör sig i rummet. Utställningen belyser bl a det moderna bruket av den nordiska förhistorien, som ofta baseras på seglivade myter. Med pedagogiska och arkitektoniska grepp är målet bl a att öka förståelsen för vilka faktorer som har påverkat den förkristna nordiska religionen. Och därmed även vår kultur och identitet. Arbetet med att förbereda utställningen ”Odens öga” har pågått i flera år. Den utgår från nya forskningsresultat som arbetats fram inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Vägar till Midgård” vid Lunds universitet. Arbetet har lett fram till en förändrad bild av den ”nordiska hedendomen” och det är om denna nyvunna värld som ”Odens öga” berättar. Materialet har bearbetats för att passa en bred allmänhet och utställningen visar att det går att låta sig förföras av forskningen kring den komplicerade fornnordiska religionen utan att behöva använda förenklingar och schabloner. ”Odens öga” är Dunkers Kulturhus största utställningssatsning sedan invigningen 2002 och ingår i det program som Dunkers Kulturhus presenterar under Mångkulturåret 2006. Stor vikt har lagts vid utställningens arkitektur och form, som tagits fram i samarbete med Mattias Lind, Per Bornstein och Mikael Stenqvist på White Arkitekter AB i Göteborg. Omkring 350 föremål ingår i utställningen, många inlånade från bl a Nationalmuseet i Köpenhamn, Statens Historiska Museum och Historiska museet i Lund. Odens öga – mellan människor och makter i det förkristna Norden Plats: Dunkers Kulturhus, Utställningshallen (Helsingborg) Utställningsperiod: 1/4 2006-28/1 2007 Vernissage: 31/3 18.00-20.00, utställningen presenteras 19.00. Dunkers Kulturhus vernissager är öppna för allmänheten, fri entré. Mer info: Charlotta Jönsson, utställningsproducent, Dunkers Kulturhus +46(0)42-10 74 07 alt +46(0)702-61 74 07 Pressbilder: www.dunkerskulturhus.se (i dagsläget finns skissbilder och föremålsbilder, då utställningen står färdig läggs fler upp från miljön i utställningshallen) Kajsa Jönsson Informationsansvarig/Head of Public Relations Dunkers Kulturhus Kungsgatan 11 SE-252 21 Helsingborg, Sweden Phone: +46(0)42-10 74 84 Mobile: +46(0)70-23 23 685 Fax: +46(0)42-10 74 27 www.dunkerskulturhus.se