Sveriges Kommuner och Landsting

Påminnelse: Pressinbjudan Hur stoppar vi politiska extremister?

Evenemang

09
NOV
Lokal Torget, Hornsgatan 20
  -

Vid ett lunchseminarium presenteras och diskuteras skriften ”Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism”. Diskussionen utgår från hur man i olika delar av Sverige praktiskt motverkat extremistgrupper av olika slag. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. Först till kvarn.
Flera framgångsrika initiativ för att motverka våld och politisk extremism har initierats regionalt och av kommuner. Med finansiering från regeringen, har Sveriges Kommuner och Landsting nu sammanställt exempel på hur man lokalt har arbetat för att förebygga och bemöta våldsbejakande politisk extremism. Exemplen visar olika utmaningar, gällande vitmaktgrupperingar, vänsterautonoma grupper och islamistisk extremism.

SKL:s ordförande Anders Knape och demokratiminister Birgitta Ohlsson inleder seminariet.

I diskussionen deltar, Robert Örell (Exit), Malin Martelius (Stadskontoret i Malmö), Greger Wahlgren (Brottsförebyggande Centrum i Värmland), Helena Rojas Lundgren (Botkyrka kommun) och Martin Andreae (Jönköpings kommun).

Moderator: Niklas Ekdal, Fri skribent, f.d. politisk redaktör på Dagens Nyheter och Expressen

I samband med seminariet överlämnas rapporten till Birgitta Ohlsson.

Tid: Tisdagen 9 november klockan 12.00-13.00 (en lunchsmörgås serveras från 11.30)
Plats: Lokal Torget, Hornsgatan 20

Direkt efter seminariet finns alla deltagare tillgängliga för media.

Presslegitimation och föranmälan krävs.
Begränsat antal platser så först till kvarn.
Föranmälan görs till: press@skl.se senast måndagen 8 november.

Välkomna!

För mer information: Claes Bertilson, pressekreterare på avdelningen för kommunikation, Mobil 070-327 78 07 eller claes.bertilson@skl.se
Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se