Evenemangstips

Påminner om pressmöte för projektet Tonsatt i Storkyrkan, Själakoret, måndag 13 mars kl. 14.00.

Evenemang

13
MAR
Storkyrkan, Själakoret
 
Sven-David Sandström, vars verk Mässa 2006 för kör och stråkorkester uruppförs söndag 19 mars, medverkar liksom Gustaf Sjökvist, dirigent. Martin Martinsson vd för Musik i Syd, som samordnar det nutida kompositionsprojektet Tonsatt berättar mer om projektets upplägg och planering. Projektet Tonsatt har som mål att nå ut brett med den nya musiken, bl.a genom att skapa, lansera och uppföra nya verk. Tre tonsättare fokuseras i Tonsatt: Sven-David Sandström, Reine Jönsson och Catharina Palmér. Under hösten 2005 har bl.a. följande verk uruppförts – Catharina Palmérs Images Unseen och Sven-David Sandströms Singet dem Herrn ein neues Lied och Juloratorium. Tonsatt genomförs gemensamt av Musik i Syd, Malmö SymfoniOrkester, Helsingborgs Symfoniorkester och Musica Vitae, med Musik i Syd som samordningsansvarig. I projektet medverkar också kammarensembler och körer i regionen. Tonsatt, som förväntas pågå under minst tre år, har möjliggjorts tack vare ett omfattande stöd av Statens Kulturråd och Sparbanksstiftelsen Skåne. Varmt välkomna! Lena Ulvskog Arvidsson Lena Ulvskog Arvidsson Informationschef Musik i Syd 044 20 58 96, 0709-20 58 94 __________________________________ Musik i Syd, Skåne-Kronoberg Konserthuset Kristianstad Kanalgatan 30 291 34 Kristianstad www.musikisyd,se