Röda Korset - Skåne och Halland

Paintings for Peace

Evenemang

08
OCT
Humanitetens Hus, Drotningtorget 8, Malmö
-   -

Välkommen att se samlingsutställningen Paintings for Peace, en utställning som under ett år ska visas i Sverige, Norge och Danmark innan den når sin slutstaion; World Peace Festival i Berlin, augusti 2011. Utställningen är också den allra sista utställningen i Humanitetens Hus, som stänger för gott den 12 november, klockan 16.00.

Utställningen Paintings for Peace invigdes 7 november och är öppen för allmänheten tisdagar 12-18 samt onsdag - fredag 12-16, fram till den 4 november. Därefter fortsätter utställningen till Tylöhus.

Paintings for Peace är en utställning som angår oss alla och som är menad att sprida tankar och väcka medvetenhet om fred. Trettioen konstnärer har bidragit med sina konstverk i ett försök att genom dem vara med och påverka världen i en fredligare riktning.

Bakgrund
Tidigt i våras fick utställningens initiativtagare - Jeanette Ohlsson - kontakt med Tom Oliver, grundare och initiativtagare till World Peace Festival i Berlin 2011, och bestämde sig då för att vara med och bidra till den på något sätt.

Den första tanken var att engagera 20 – 25 konstnärer till att måla eller skulptera Gerald Holtom´s antikärnvapenmärke genom egna tolkningar av symbolen och därefter ha en utställning med auktion där pengaran skulle gå till WPF.

Men i takt med att konstverken blev färdiga föddes en ny idé…..att i stället för att skingra verken, hålla ihop dem så att fler människor skulle få möjlighet att se och ta del av utställningen och att den kunde visas på fler platser än i Malmö.

Syfte
Syftet med intiativet är att väcka tankar om fred och skapa medvetenhet om hur viktigt det är att vi börjar prata om fred och inse att det är en fråga som berör oss alla och där vi tillsammans kan göra skillnad. Det kan handla om fred i våra vardagsliv, i skolan eller på arbetsplatsen såväl som i världen.

Tidsplan
Den preliminära tidsplanen för vandringsutställningen börjar i Malmö, på Humanitetens Hus på Drottningtorget den 7 oktober 2010, fortsätter till Tylöhus i november, vidare till Torsåkers slott utanför Stockholm där utställningen inviger de nya utställningslokalerna, tillbaka till Skåne och Köpenhamn, för att avslutas på WPF i Berlin 26-28 augusti 2011.

Utställningen blir även en bok...
Fotograf Karin Oddner fotograferar alla konstnärer med sina konstverk. Bilderna ska sedan - tillsammans med konstnärernas egna texter om konst och fred - sammanställas till en bok som följer med utställningen.

Citat ur boken...
”Our world is in dire need of peace. This is a constant state, but unfortunately has not been as true as it is now for a very long time. A single artist cannot bring about peace, but she can arouse feelings that lead thoughts to peace.” Marie Louise Kold

”Kan vi med denna utställning med alla peace-märken” väcka tankar om fred på vår jord, så har vi gjort något på resan till ett fredligare jordklot.” Annica Petterson

”Genom min konst önskar jag förmedla vackra fridfulla symboler för det som kan motsvara inre bilder för den egna själsliga utvecklingen. Eller helt enkelt en ikon för ett bättre liv – ett liv med hjärtats inre frid som byggsten för världsfreden.” Eva Stjernswärd

”När jag fick förfrågan om jag ville göra en tavla med en fredssymbol och vara med på en utställning i Sverige tackade jag omedelbart JA utan att tänka. Varför jag gjorde det? Min dröm har alltid varit att alla skall vara snälla mot varandra, naivt kanske, men viktigt. Då får man fred. Så mitt JA kom kvickt!” Jeanette Bremin

WPF
WPF är planerat till den 26-28 augusti 2011 i Berlin, i syfte att skapa uppmärksamhet kring hur vi kan påverka världen i en fredligare riktning, både genom inspirerande talare och handfasta verktyg att ta med därifrån. Fredspristagare, världsartister, konstnärer, beslutsfattare, fredsbyggare mfl kommer att vara där och delta i programmet.

Läs mer på: www.worldpeacefestival.org

www.humanitetenshus.se