Hälsingestintan

Paneldebatt

Evenemang

16
FEB
Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25, vid Marieberg på Kungsholmen i Stockholm.
  -

Visioner, mål och möjligheter för svenskt nötköttHälsingestintan® fyller 10 år! Vi firar detta genom att arrangera en paneldebatt om det svenska nötköttets framtid, nu och under nästkommande tioårsperiod. Panelen består av representanter för branschen och dess organisationer, men även av politiker och media.

Bland frågeställningar finns;

– Är svensk nötköttsproduktion anpassad efter marknadens efterfrågan?

– Har vi bättre kött än andra länder?

– Äter vi för lite eller för mycket kött?

– Vilka krav ställer morgondagens konsumenter?

Vi hoppas på en genomgripande debatt där åsikter bryts och konstruktiva tankar förs fram.

Tid: Tisdagen den 16 februari

16.00 - 18.00 Paneldebatt

18.00 - Mingel med efterföljande middag för panel och publik

Moderator: Ebba Blitz

Plats: Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25, vid Marieberg på Kungsholmen i Stockholm.

Panel: Åke Rutegård, VD Kött & Charkföretagen,

Håkan Fällman, styckmästare och VD Fällmans Kött,

Ella Nilsson, VD Svensk Köttinformation,

Annika Qarlsson, riksdagsman Centerpartiet,

Birgitta Sjöberg, journalist och konsumentdebattör.

Magnus Nordgren, ”Sverige - det nya Matlandet", Jordbruksverket

Inger Pehrson, generalsektreterare Sveriges Nötköttsproducenter

Helena Jonsson, styrelseledamot LRF

Anmälan senast 11 februari till adrienne@halsingestintan.se, alternativt 0708 60 25 25 0708 60 25 25

Deltagarantalet är begränsat och anmälan bindande.

Välkomna önskar Britt-Marie Stegs, VD Hälsinge Lantkök AB