ULI Geoforum

Paneldebatt om tillgänglighet till geodata

Evenemang

11
NOV
Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala
  -

Under konferensen GEOINFO 2010 hålls en paneldebatt om hur det kan skapas förutsättningar för ökad tillgänglighet till och användning av geodata i Sverige.

Geodata används professionellt inom olika samhällsområden och av privatpersoner i allt större utsträckning. Men geodata av bra kvalitet, menar många, används inte i den utsträckning som vore möjligt och önskvärt för att effektivisera inom både offentlig och privat sektor.

Debattdeltagare: Generaldirektör Stig Jönsson, Lantmäteriet; riksdagsledamot Solveig Zander (c); Rolf Nordqvist, PSI Alliance; Khashayar Farmanbar, Agency9 samt Sanna Sparr Olivier, Botkyrka kommun.

GEOINFO är en mötesplats inom området geodata (geografisk information) och geografisk IT. Konferensen syftar till att sprida kunskap och skapa kontakter inom området samt vara ett diskussionsforum för branschen.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget